Logi sisse
Sulge
Registreeru Kontakt Vajad abi?
English Estonian
Helista, kui vajad abi
+37256260480

Kasutamistingimused

OÜ Fishing24 pakub sulle oma teenuseid vastavalt alltoodud tingimustele. Kui sa kasutad OÜ Fishing24 teenuseid, tuleb sul arvestada ja järgida antud konkreetse teenuse reegleid, juhtnööre ning kasutustingimusi.

Intellektuaalse omandi kaitse: Kogu veebilehekülje sisu, nagu nt. tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, audio ja tarkvara, kuulub OÜ Fishing24-le või nende vastavatele omanikele ning on kaitstud EV ja teiste riikide intellektuaalse omandi kaitse seadustega. Selle veebilehekülje koostamise kõik õigused kuuluvad OÜ Fishing24-le ning on kaitstud EV autoriõiguse seadusega. Kogu tarkvara, mis on kasutusel antud veebileheküljel kuulub OÜ Fishing24-le või vastavatele omanikele ning on kaitstud EV ja teiste riikide autoriõiguse seadustega. Veebileheküljel olevad kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. Selle veebilehekülje sisu ja tarkvara võib kasutada ainult kaupade ostmiseks. Igasugune muu kasutamine, k.a. sisu kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine, on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega ja toob kaasa vastutuse nende seaduste kohaselt.

Kaubamärgid: OÜ Fishing24-le kuuluv kaubamärk, mis on registreeritud EV-s. OÜ Fishing24-l on kaubamärgi Fishing24 kasutamise ainuõigus. Ühelgi muul isikul ei ole õigust OÜ Fishing24 loata kasutada sellega identset või äravahetamiseni sarnast kaubamärki samade või sarnaste kaupade ning teenuste tähistamiseks majandus- ja äritegevuses.

Veebilehekülje kasutamine: OÜ Fishing24 veebilehekülge või selle osi ei tohi mingil kujul kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada. Veebilehekülge on õigus kasutada selleks ettenähtud õiguspäraseks tegevuseks. Kliendi õigusvastase käitumise ja seaduse rikkumise korral on OÜ Fishing24-l õigus keelduda kliendile teenuste osutamisest.

Vastutus: OÜ Fishing24 ei vastuta veebilehekülje sisu (sealhulgas informatsiooni, materjalide, kaupade) eest. OÜ Fishing24 ei vastuta ei varalise, s.o. otsese tegeliku kahju ega saamata jäänud tulu ega moraalse kahju eest, mis tekkis selle veebilehekülje kasutamisel.

Autor: Selle veebilehekülje autor on OÜ Fishing24, Eesti Vabariik. OÜ Fishing24 jätab endale õiguse igal ajal muuta veebilehekülje sisu, garantii tingimusi, termineid ning veebilehekülje kasutamistingimusi.